شماره حساب ها

بانک ملت

شماره حساب: 4937286023

شماره کارت: 6104337977801966

شماره شبا: IR68 0120 0000 0000 4937 2860 23

====================================

بانک صادارت

شماره حساب: 0110675261007

شماره کارت: 6037697410229881

شماره شبا: IR19 0190 0000 0011 0675 2610 07

=======================================

 

تمامی حساب ها به نام "حسن جمالی" می باشد.

لطفا پس از واریز وجه بصورت دستی، شماره تراکنش و چهار رقم آخر کارت را تیکت، یا به ایمیل info@parsavps.com ارسال فرمایید.