با سلام 
سرورهای زیر فقط تا پایان 29 نوامبر بدون ستاپ ارائه می شوند
EX40-EX40-SSD-PX60-PX60ssd-PX70-PX70ssd

در صورتی که سوالی دارید می تونید تماس بگیرید یا در سایت تیکت بزنید
http://www.parsavps.com/client/contact.phpWednesday, November 19, 2014

« برگشت