سلام
تعداد محدودی سرور های دیتاسنتر هتزنر بدون ستاپ موجود است در صورت درخواست به ما تیکت بزنید 
سرورهای ex4 و ex4s موجود است
http://www.parsavps.com/client/cart.php?gid=9

برای قیمت سرور و یورو به ما تیکت بزنید 
http://www.parsavps.com/client/submitticket.php

Friday, August 16, 2013

« برگشت