کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


License DirectAdmin
License Directadmin - Monthly
20,000 ماهانه
45,000 سه ماهه
75,000 شش ماهه

License DirectAdmin

License Directadmin - Life Time
شروع از
200,000 به صورت یک بار

License Cpanel
License Cpanel - Vps
58,000 ماهانه
560,000 سالانه

License Cpanel
License Cpanel - Dedicated Server
135,000 ماهانه
1,155,000 سالانه

License LiteSpeed

LiteSpeed Webserver VPS license
46,000 ماهانه

License LiteSpeed

LiteSpeed WebServer Ultra VPS License
62,000 ماهانه

License LiteSpeed

LiteSpeed Webserver license
Dedicated Server
LiteSpeed CPU 1
100,000 ماهانه

License LiteSpeed

LiteSpeed Webserver license
Dedicated Server
LiteSpeed CPU 2
144,000 ماهانه

License CloudLinux

CloudLinux Monthly License
43,000 ماهانه

License WHMCS
لایسنس ماهانه - کپی رایت
52,000 ماهانه

License WHMCS
لایسنس همیشگی - با کپی رایت
شروع از
925,000 به صورت یک بار

License WHMCS
لایسنس ماهانه - بدون کپی رایت
71,000 ماهانه

License WHMCS
لایسنس همیشگی - بدون کپی رایت
شروع از
1,203,000 به صورت یک بار

Powered by WHMCompleteSolution