فروش ویژه سرورهای EX40 و EX40-SSD بدون ستاپ

با سلام 
سرورهای زیر فقط تا پایان 29 نوامبر بدون ستاپ ارائه می شوند
EX40-EX40-SSD-PX60-PX60ssd-PX70-PX70ssd

در صورتی که سوالی دارید می تونید تماس بگیرید یا در سایت تیکت بزنید
http://www.parsavps.com/client/contact.php

آفر ویژه ماه نوامبر و بدون ستاپ دیتاسنتر هتزنر

با سلام 
سرورهای زیر فقط تا پایان نوامبر بون ستاپارائه می شوند
px60-px60ssd-px70-px70ssd

در صورتی که سوالی دارید می تونید تماس بگیرید یا در سایت تیکت بزنید
http://www.parsavps.com/client/contact.php